Hitta rätta barntapeten online!

Tapetsering fototapet


Hur tapetsera med fototapet:

Innan man börjar så behöver man lägga ut de numrerade våderna åt rätt håll och kontrollera att mönstret stämmer och att mönstret stämmer vid alla kanter. Om något inte stämmer kontakta din återförsäljare.

Om färgskillnaden är stor i underlaget så bör man grundmåla.

Att använda rätt lim vid uppsättning av fototapet är jätteviktigt. Kontrollera och dubbelkontrollera att ni fått rätt lim.

1. Loda in den första våden noga. Rita gärna stödlinjer på underlaget för att slippa förskjutning av motivet.

2. Limma väggen 2-3 våder brett (1-1,5 meter). Var noga! En fläck utan lim blir en ”bubbla” i tapeten. Limmet ska strykas ut tunt och jämnt. Komplettera gärna med pensel när rollern inte kommer åt ordentligt.

3. På vådernas under- respektive överdel finns instruktioner för uppsättning. Var noga så att våderna hamnar åt rätt håll och i rätt ordning.

4. Vik ihop våden på mitten med mönstret inåt (för att undvika lim på framsidan). Passa in överdelen noga i höjd, sida och lodrätt innan du släpper ner våden. Loda även nertill innan du borstar fast våden. Vrid aldrig en fastsatt våd. Ta bort hela och börja om igen, annars finns det en risk att du river sönder den.

5. Släta ut våden med tapetverktyget. Uppifrån och ner, från mitten och utåt kanterna.

6. Nästa våd passar du in kant i kant och fäster utan glipor. Se till att det finns lim ända ut i kanterna.

7. Skär bort de bitar som inte hör till tapeten (instruktioner och eventuella vita ytor). Ha något som stöd när du skär rent. En stållinjal eller en spackelskrapa. Byt ofta blad på tapetkniven. Ett slött blad kan trasa sönder er fina tapet.

8. Fortsätt likadant tills alla våder är uppsatta

Lycka till!